Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2020

filigranova
3171 68f1 500
Reposted frommodalna modalna vialovvie lovvie

December 15 2019

filigranova
4678 850b
Reposted frommisspuppyeyes misspuppyeyes viairmelin irmelin

December 07 2019

filigranova
3117 9340 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

October 13 2019

filigranova
7365 4786
Dean Martin and Audrey Hepburn
Reposted fromPoranny Poranny viathatwasntadream thatwasntadream

August 11 2019

filigranova
3371 f9ec
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viamilostki milostki
filigranova
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viamilostki milostki
filigranova
nie szukaj uzdrowienia u stóp tych którzy cię zniszczyli
— "mleko i miód" Rupi Kaur
filigranova
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viamilostki milostki
filigranova
– Tęsknisz za nim?
– Chwilami.
– Kiedy najbardziej?
– Kiedy jestem radosna i chciałabym się podzielić z nim tym szczęściem. Kiedy jestem smutna i chciałabym się do niego przytulić. Kiedy jestem zła i chciałabym mu opowiedzieć dlaczego. Kiedy zasypiam i łapię w dłonie piękne sny. Kiedy się budzę i patrzę w niebo. Kiedy…
– Czyli tęsknisz za nim wszystkimi chwilami?
– Tak. Tęsknię za nim wszystkimi chwilami.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viamilostki milostki
filigranova
4694 f191
Reposted fromsosna sosna viamotyla-noga motyla-noga
filigranova
6759 6e53
Did I win?
Reposted fromkopytq kopytq viamotyla-noga motyla-noga

July 12 2019

filigranova
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viapatidaga patidaga

June 20 2019

filigranova
2921 7822 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakikkeer kikkeer
filigranova
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie.
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromlovvie lovvie
filigranova
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz. 
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromlovvie lovvie

June 14 2019

filigranova
4715 261f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakikkeer kikkeer

June 02 2019

filigranova
Reposted fromFlau Flau viatwice twice
filigranova
7316 350d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice
filigranova
Jesteś też pierwszym, najpierwszym i zupełnie jedynym chłopcem, przez którego robi mi się czasem czarno w oczach, i słodko
w ustach, i zupełnie nieprzytomnie w głowie.
                                                                                                               
Osiecka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl