Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2019

filigranova
2921 7822 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakikkeer kikkeer
filigranova
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie.
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromlovvie lovvie
filigranova
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz. 
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromlovvie lovvie

June 14 2019

filigranova
4715 261f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakikkeer kikkeer

June 02 2019

filigranova
Reposted fromFlau Flau viatwice twice
filigranova
7316 350d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice
filigranova
Jesteś też pierwszym, najpierwszym i zupełnie jedynym chłopcem, przez którego robi mi się czasem czarno w oczach, i słodko
w ustach, i zupełnie nieprzytomnie w głowie.
                                                                                                               
Osiecka
filigranova
filigranova
7601 afbb
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovvie lovvie

June 20 2019

filigranova
2921 7822 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakikkeer kikkeer
filigranova
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie.
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromlovvie lovvie
filigranova
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz. 
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromlovvie lovvie

June 14 2019

filigranova
4715 261f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakikkeer kikkeer

June 02 2019

filigranova
Reposted fromFlau Flau viatwice twice
filigranova
7316 350d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice
filigranova
Jesteś też pierwszym, najpierwszym i zupełnie jedynym chłopcem, przez którego robi mi się czasem czarno w oczach, i słodko
w ustach, i zupełnie nieprzytomnie w głowie.
                                                                                                               
Osiecka
filigranova
filigranova
Reposted fromFlau Flau viatwice twice
filigranova
7316 350d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice
filigranova
Jesteś też pierwszym, najpierwszym i zupełnie jedynym chłopcem, przez którego robi mi się czasem czarno w oczach, i słodko
w ustach, i zupełnie nieprzytomnie w głowie.
                                                                                                               
Osiecka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl