Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

filigranova
1525 269f 500
Reposted frommrrru mrrru viathatwasntadream thatwasntadream
filigranova

November 22 2017

filigranova
Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny, to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda. 
— Audrey Hepburn
Reposted fromriseme riseme viapatidaga patidaga
filigranova
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viapatidaga patidaga
filigranova
8090 c1b3 500
Reposted fromgplyr gplyr viapatidaga patidaga

August 20 2017

filigranova
Gorzka Irenka- zawsze prawdziwa
Reposted fromtoniewszystko toniewszystko
filigranova
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viaweightless weightless
filigranova

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless

August 19 2017

filigranova
Reposted frompeper peper viamotyla-noga motyla-noga

December 17 2017

filigranova
1525 269f 500
Reposted frommrrru mrrru viathatwasntadream thatwasntadream
filigranova

November 22 2017

filigranova
Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny, to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda. 
— Audrey Hepburn
Reposted fromriseme riseme viapatidaga patidaga
filigranova
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viapatidaga patidaga
filigranova
8090 c1b3 500
Reposted fromgplyr gplyr viapatidaga patidaga

August 20 2017

filigranova
Gorzka Irenka- zawsze prawdziwa
Reposted fromtoniewszystko toniewszystko
filigranova
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viaweightless weightless
filigranova

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless

November 22 2017

filigranova
8090 c1b3 500
Reposted fromgplyr gplyr viapatidaga patidaga

August 20 2017

filigranova
Gorzka Irenka- zawsze prawdziwa
Reposted fromtoniewszystko toniewszystko
filigranova
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viaweightless weightless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl