Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2018

filigranova
3695 9317 500
Reposted fromtfu tfu viamiktoria miktoria

June 07 2018

filigranova
2576 2f70 500
filigranova
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viamiktoria miktoria

June 04 2018

filigranova
1459 9f1c 500
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viayourhabit yourhabit

June 02 2018

filigranova
"...wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci."
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommerkaba merkaba viamiktoria miktoria

May 22 2018

filigranova
3487 d2d3 500
Reposted frommeem meem viaklapki klapki
filigranova
8638 3c31 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaklapki klapki

May 21 2018

filigranova
3000 a719
Reposted fromsheerheartattack sheerheartattack viatwice twice

January 26 2018

filigranova
    Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (…) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (…) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
     
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted frompiepszoty piepszoty viapatidaga patidaga
filigranova
Coś ci powiem na ucho: najważniejsza jest czułość. Ani jędrne pośladki, ani piękna dusza, ani księżyc w pełni.
— Osiecka
Reposted fromkawainka kawainka viamiktoria miktoria

December 23 2017

filigranova
2523 f367
Reposted fromdusielecc dusielecc viatwice twice

December 17 2017

filigranova
1525 269f 500
Reposted frommrrru mrrru viathatwasntadream thatwasntadream
filigranova

November 22 2017

filigranova
Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny, to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda. 
— Audrey Hepburn
Reposted fromriseme riseme viapatidaga patidaga
filigranova
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viapatidaga patidaga
filigranova
8090 c1b3 500
Reposted fromgplyr gplyr viapatidaga patidaga

August 20 2017

filigranova
Gorzka Irenka- zawsze prawdziwa
Reposted fromtoniewszystko toniewszystko
filigranova
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viaweightless weightless
filigranova

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless

August 19 2017

filigranova
Reposted frompeper peper viamotyla-noga motyla-noga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl