Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2019

filigranova
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viapatidaga patidaga

June 20 2019

filigranova
2921 7822 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakikkeer kikkeer
filigranova
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie.
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromlovvie lovvie
filigranova
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz. 
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromlovvie lovvie

June 14 2019

filigranova
4715 261f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakikkeer kikkeer

June 02 2019

filigranova
Reposted fromFlau Flau viatwice twice
filigranova
7316 350d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice
filigranova
Jesteś też pierwszym, najpierwszym i zupełnie jedynym chłopcem, przez którego robi mi się czasem czarno w oczach, i słodko
w ustach, i zupełnie nieprzytomnie w głowie.
                                                                                                               
Osiecka
filigranova
filigranova
7601 afbb
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovvie lovvie

March 31 2019

filigranova
I po co wszystko Tobą pachnie 
Skoro tak dawno jesteś gdzieś 
Mówili mi, że będzie łatwiej 
Minie z czasem... 
— Kortez
Reposted fromlovvie lovvie viabutterfly94 butterfly94
filigranova
Pierwsza warstwa: skóra.
Druga warstwa: krew.
Trzecia warstwa: kości.
Czwarta warstwa: dusza.

A ślad
twoich zębów
jest najgłębiej,
najgłębiej. 
— Marcin Świetlicki
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viaahuramazda ahuramazda

March 01 2019

filigranova
9568 594d
filigranova
6217 d59d
Reposted fromkarahippie karahippie

February 24 2019

filigranova
9815 a218
Reposted fromveturna veturna viafreeway freeway
filigranova
3838 1c34
Reposted fromkarahippie karahippie
filigranova
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viatwice twice

October 24 2018

filigranova
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viapatidaga patidaga

September 26 2018

filigranova
0983 4870
Reposted fromkarahippie karahippie

September 24 2018

filigranova
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl