Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

filigranova
Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny, to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda. 
— Audrey Hepburn
Reposted fromriseme riseme viapatidaga patidaga
filigranova
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viapatidaga patidaga
filigranova
8090 c1b3 500
Reposted fromgplyr gplyr viapatidaga patidaga

August 20 2017

filigranova
Gorzka Irenka- zawsze prawdziwa
Reposted fromtoniewszystko toniewszystko
filigranova
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viaweightless weightless
filigranova

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless

August 19 2017

filigranova
Reposted frompeper peper viamotyla-noga motyla-noga

July 26 2017

filigranova
2188 5242 500
filigranova
8171 65df 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianoelya noelya

April 12 2017

filigranova
7534 2e6f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanastasie anastasie

March 12 2017

filigranova
0784 12a0
Reposted fromimyours imyours viabadblood badblood
9037 1a05
Reposted fromLittleJack LittleJack viappieguskaa ppieguskaa
filigranova
6894 70a9
Reposted fromEkran Ekran viaklapki klapki

March 06 2017

8498 0763 500
Reposted fromFarbnebel Farbnebel viadusix dusix

February 28 2017

filigranova
8627 52d3
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viahimym himym
filigranova
3656 8473
Reposted fromdelain delain viaretaliate retaliate

February 18 2017

filigranova
filigranova
Pictures with dad
Reposted fromstarwars starwars viaklapki klapki
filigranova
filigranova
Reposted fromjasminum jasminum viaklapki klapki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl